ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> ÖйúÇຣ¿ìÈý¿ª½±½á¹û:‹¹…谈块æˆö慢回å¼ÒŽ“v¾lµå“è´¨æ–°æ–¹å‘__中国PU聚义å ?/title> <meta name="description" content="ÖйúÇຣ¿ìÈý¿ª½±½á¹û: 本篇ä¸ø™šä¹‰å ‚108ž®†è™žä½©å³°åŽŸåˆ›åQŒè{载必™åÖM¸Žèšä¹‰å ‚取得联¾p»ï¼Œòq¶æ ‡æ˜Žæ–‡ç« å‡ºå¤„!˜qè€…å¿…½IӞ¼ç”׃ºŽòqÏx—¶å·¥ä½œ¾Jå¿™åQŒå¾ˆé•¿æ—¶é—´æ²¡æœ‰å†™æ–‡ç¨¿äº†ï¼Œå€¼æ­¤å‡æœŸæ–¹èƒ½æœ‰ç©ºã€‚本来想和大家谈谈【如何解军_†¬å­£æ…¢å›žå¼¹‹¹ïL‰ÄçŽÈ’ƒåŒ–温度问题ã€?.."> <meta name="keywords" content="ÖйúÇຣ¿ìÈý¿ª½±½á¹û," /> <STYLE> #login1{ position: relative; display: none; top: 20px; left: 30px; text-align: center; z-index: 1; } #login1 iframe{display:none;_display:block;position:absolute;top:0;left:0px;z-index:-1;filter:mask();width:380px;height:180px;} .f401 img{ max-width: 700px; height:auto; }; </STYLE> <link href="../../homes/css/css-homes2.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link rel="canonical" href="//www.wopnyc.com.cn/blogs/202002/2020020375770.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <table width="990" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"> <tr> <td height="5"></td> </tr> </table><table width="990" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" background="../../homes/images/daohang.gif" align="center"> <tr> <td width="260" align="center" height="37"></td> <td width="750" valign="middle" > <table border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" > <tr> <td width="593" height="30" align="right" class="infor_gray"> <table width="100%" border="0" align="right" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="70" align="center"></td> <td align="center" class="baise" width="8">|</td> <td width="40" align="center"></td> <td align="center" class="baise" width="8">|</td> <td width="60" align="center"><a href="/jy_index.asp" class="link38" target="_blank">聚义åŽ?/a></td> <td align="center" class="baise" width="8">|</td> <td width="40" align="center"><a href="/publog/index.asp" class="link38" target="_blank">博客</a></td> <td align="center" class="baise" width="8">|</td> <td width="70" align="center"><a href="/service/index.asp" class="link38" target="_blank">技术服åŠ?/a></td> <td align="center" class="baise" width="8">|</td> <td width="70" align="center"><a href="/job" class="link38" target="_blank">人才招聘</a></td> <td align="center" class="baise" width="8">|</td> <td width="60" align="center"><a href="/jyh/index.asp" class="link38" target="_blank">聚友ä¼?/a></td> <td align="center" class="baise" width="8">|</td> <td width="60" align="center"><a href="/pxb/index.asp" class="link38" target="_blank">培训ç?/a></td> </tr> </table> </td> <td width="144" align="right"> <table width="85%" border="0" align="right" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td align="left" class="baise_12px"></td><td width="6"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table></td> </tr> </table> <table width="990" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"> <tr> <td height="2"></td> </tr> </table> <table width="990" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="top_bg"> <tr> <td align="center" height="116" valign="middle"> <table width="990" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" > <tr> <td width="100"></td> <td height="40" class="styletitle" valign="bottom" align="left">——虞佩峰½Iºé—´</td> <td></td> </tr> <tr> <td width="100"></td> <td height="30" style="font-family:'新宋ä½?" align="left" class="style_14">个äh主页åQ?span id=txtCode>//www.wopnyc.com.cn/homes/index.asp?id=70207</span>  >>  <a href="#" class="link2" onclick="copyCode('txtCode');return false;">复制推广</a></td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td align="center" height="24"> <table width="990" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left"> <tr> <td width="20"></td> <td background="/homes/images3/topdaohanback2.gif" width="73" height="26" align="center"><a href="/homes/index.asp?id=70207" class="link10">é¦?™å?/a></td> <td width="12"></td> <td background="/homes/images3/topdaohanback2.gif" width="73" height="26" align="center"><a href="/homes/shuoshuo.asp?id=70207" class="link10">PU说说</a></td> <td width="12"></td> <td background="/homes/images3/topdaohanback1.gif" width="73" height="26" align="center"><a href="/homes/blogs.asp?id=70207" class="link10">PU博文</a></td> <td width="12"></td> <td background="/homes/images3/topdaohanback2.gif" width="73" height="26" align="center"><a href="/homes/schools.asp?id=70207" class="link10">PU聚义åŽ?/a></td> <td width="12"></td> <td background="/homes/images3/topdaohanback2.gif" width="73" height="26" align="center"><a href="/homes/xc.asp?id=70207" class="link10">PU相册</a></td> <td width="12"></td> <td background="/homes/images2/topdaohanback2.gif" width="73" height="26" align="center"><a href="/homes/lyb.asp?id=70207" class="link10">留言æ?/a></td> <td width="12"></td> <td background="/homes/images3/topdaohanback2.gif" width="73" height="26" align="center"><a href="/homes/personziliao.asp?id=70207" class="link10">个äh资料</a></td> <td align="right"><a href="/space/shezhi-fengge.asp" target="_blank" class="link9">装扮½Iºé—´</a> | <a href="/space/blog_post.asp" target="_blank" class="link9">发表博文</a> | <a href="/space/school_post.asp" target="_blank" class="link9">提问/发脓</a> | <a href="/space/xc_upload.asp" target="_blank" class="link9">上传囄¡‰‡</a></td> <td width="40"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td align="center" height="18"></td> </tr> </table> <table width="990" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"> <tr> <td width="9" class="left_bg1"></td> <td valign="top"> <table width="972" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="10"></td> <td width="200" height="500" valign="top"> <table width="200" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td class="solid-rw"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td height="32" class="left_bg"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="40" align="center"><img src="/homes/images3/renwukatong.gif" align="absmiddle"></td> <td class="title">个äh资料</td> <td width="50" style="font-family:'宋体';"><a href="/homes/personziliao.asp?id=70207" class="link3">更多>></a> </tr> </table> </td> </tr> <tr><td height="200" valign="top" align="center"> </td></tr> </table> </td> </tr> <tr><td height="10"></td></tr> <tr> <td class="solid-rw"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td height="32" class="left_bg"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="40" align="center"><img src="/homes/images3/tiezinew.gif" align="absmiddle"></td> <td class="title">最新博æ–?/td> <td width="50" style="font-family:'宋体';"><a href="/homes/blogs.asp?id=70207" class="link3">更多>></a></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr><td height="40" valign="top" align="left"> </td></tr> </table> </td> </tr> <tr><td height="10"></td></tr> <tr> <td class="solid-rw"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td height="32" class="left_bg"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="40" align="center"><img src="/homes/images3/laifang.gif" align="absmiddle" width="20"></td> <td class="title">最˜q‘来è®?/td> <td width="50" ></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr><td height="200" valign="top" align="center"> </td></tr> </table> </td> </tr> <tr><td height="10"></td></tr> </table> </td> <td width="10"></td> <td width="742" valign="top" align="center"> <table width="742" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td class="solid-rw"> <table width="742" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td height="32" class="center_bg"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="56" align="center"><img src=/homes/images/yuanchuang.gif border=0></td> <td width="567" align="left"><span class="title">‹¹…谈块æˆö慢回å¼ÒŽ“v¾lµå“è´¨æ–°æ–¹å‘</span>   <font color=#999999>(2020/2/3 10:20:01)</font></td> <td width="119" style="font-family:'宋体';"><img src="/space/images/zhuanlan.jpg" align="absmiddle"> <a href="/space/blog_post.asp" class="link3">发表博文</a></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr><td height="" valign="top" align="center"> <table width="98%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left"> <tr> <td height="8"></td> </tr> <tr><td align="center" height="100" valign="top"> <table width="99%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"> <tr><td class=red_2 align=left></td></tr> <tr> <td align="left"> <table width="98%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"> <tr> <td class="style_14_666666"> <div class="f401" id="f401"><p> <strong class="faqe"><span style="font-size:14px;color:#e53333;">本篇ä¸ø™šä¹‰å ‚108ž®†è™žä½©å³°åŽŸåˆ›åQŒè{载必™åÖM¸Žèšä¹‰å ‚取得联¾p»ï¼Œòq¶æ ‡æ˜Žæ–‡ç« å‡ºå¤„!˜qè€…å¿…½IӞ¼<br /></span></strong><br />  ç”׃ºŽòqÏx—¶å·¥ä½œ¾Jå¿™åQŒå¾ˆé•¿æ—¶é—´æ²¡æœ‰å†™æ–‡ç¨¿äº?img border="0" alt="" src="//www.wopnyc.com.cn/kindeditors/plugins/emoticons/images/83.gif" />åQŒå€¼æ­¤å‡æœŸæ–¹èƒ½æœ‰ç©ºã€‚本来想和大家谈谈【如何解军_†¬å­£æ…¢å›žå¼¹‹¹ïL‰ÄçŽÈ’ƒåŒ–温度问题】,写了一半又觉着˜q™ä¸ªé—®é¢˜å¯èƒ½æœ‰ç‚¹è½ä¼å•¦ï¼Œæ€æ¥æƒ›_Ž»å†™ç‚¹â€œæ—¶ž®šâ€çš„å?img border="0" alt="" src="//www.wopnyc.com.cn/KKKeditor/plugins/emoticons/13.gif" />åQŒè¿™ä¹Ÿè®¸åŒè¡Œä»¬çš„兴趣度会更高些ã€?/p><p> <br />  å¤§å®¶éƒ½çŸ¥é“在聚æ°}酯èÊY泡领域,块æˆö<strong class="faqe"><span style="color:#003399;"><a href="//www.wopnyc.com.cn/service/index.asp" target="_blank">慢回å¼ÒŽ“v¾l?/a></span></strong>的诞生只不过20òq´å·¦å»I¼Œå¯ä»¥è¯´æ˜¯ä¸€ä¸ªå¹´è½Èš„产品。从慢回弹聚é†?strong>2070</strong>到韩国的<strong class="faqe">1030</strong>åQŒå†ä»Žè¿›å£åŽŸæ–™è{为国产慢回弹聚醚都是一个时间性的˜q‡åº¦åQŒäñ”品的品质也是随着原料的开发随之变化,产品的密度从高到低各斚w¢çš„技术一直在不断地开拓。聚醚的¾l„合从è“v初的慢回弹聚醚和常用的普通聚醚这两种聚醚¾l„䆾生äñ”å‡ÞZñ”品,之后增加了接枝聚醚,应用由单¾l„分的慢回的聚醚发展到复合性慢回弹聚醚应用ã€?br /> <br /> ˜q‘年来,随着大家å¯ÒŽ–°äº§å“çš„研发和技术改革,以模塑配方äؓ基础配方åQŒå¼•ä¼¸åˆ°å—æˆö慢回å¼ÒŽ“v¾l늚„开发,<strong class="faqe">最兯‚¡¨çŽ°æ€§çš„应用是胀气聚醚和æ”ÒŽ€§mdi 生äñ”出的胀气慢回弹‹¹?/strong><strong class="faqe">¾lµï¼Œä¿—称胀气ç‰Äã€?/strong>实际上,早在十多òq´å‰åQŒæœ‰ä¸Šæ“v高桥矛_Œ–公司首先研发çš?strong>350d</strong>早就应用在块泡慢回弹‹¹ïL‰ÄåQŒç‘ô后才生äñ”å¦?strong>3602ã€?621</strong>½{‰ç­‰ä¸åŒç‰Œå·çš„胀气聚醚ã€?strong><span style="color:#003399;background-color:#ffffff;">应用</span></strong><strong class="faqe"><span style="color:#003399;background-color:#ffffff;">胀气聚醚生产的块æˆö慢回å¼ÒŽ“v¾lµäñ”品,</span></strong><strong class="faqe"><span style="color:#003399;background-color:#ffffff;">它的主要特点是回弹均匀ã€?/span></strong><strong class="faqe"><span style="color:#003399;background-color:#ffffff;">手感柔èÊYåQŒæœ€æ ÒŽœ¬çš„优ç‚ÒŽ˜¯èƒ½å¾ˆå¥½çš„</span></strong><strong class="faqe"><span style="color:#003399;background-color:#ffffff;">改善冬季低密度æ“v¾l늚„çŽÈ’ƒåŒ–温度这个问é¢?/span></strong><span style="color:#003399;background-color:#ffffff;">ã€?/span><strong class="faqe"><span style="color:#cc33e5;"></span></strong> </p><p>   <br /> æ—©æœŸè¡Œä¸šä¸­æœ‰ä¸å°‘企业ç”׃ºŽå¯¹èƒ€æ°”慢回弹¾~ÞZ¹¾léªŒåQŒå°¤å…¶æ˜¯ä½Žå¯†åº¦èƒ€æ°”ç‰Ä在压¾~©åŒ…装上˜q˜ä¸æˆç†ŸåQŒå½“初æ€ÀL˜¯˜q½æ±‚低密度和柔èÊY品质的手感而忽略了压羃包装˜q™ä¸€çŽ¯èŠ‚åQŒä»Žè€Œé€ æˆäº†ä¸ž®çš„¾læµŽæŸå¤±åQŒåˆ°ç›®å‰ä¸ºæ­¢ä»æœ‰è®¸å¤šç”Ÿäñ”厂家在追求和研发中ã€?strong><span style="color:#e56600;background-color:#ffffff;">在这里我要郑重的提醒一下,</span></strong><strong class="faqe"><span style="color:#e56600;background-color:#ffffff;">所</span></strong><strong class="faqe"><span style="color:#e56600;background-color:#ffffff;">生äñ”çš„äñ”品一定要˜q‡åŽ‹¾~©æ£€‹¹‹è¿™å…»I¼Œæ— è®ºæ˜¯ä»€ä¹ˆç‰Ä都要˜q‡åŽ‹‹‚€æ‰å®‰å…¨ï¼Œå¦åˆ™ž®×ƒ¼šé€ æˆ¾læµŽæŸå¤±ã€?/span></strong>很多行业内朋友认ä¸ø™ƒ€æ°”ç‰Ä是现在最好的慢回å¼ÒŽ“v¾lüc€‚其实不然ã€?/p><p>   <br /> ä¸çŸ¥å¤§å®¶æœ‰æ²¡æœ‰æ³¨æ„ï¼Œè¡Œä¸šä¸­ä¸€ä¸ªæ¯”胀气ç‰Ä品质更安全更优秀的块泡慢回弹‹¹ïL‰Ä已悄焉™—®ä¸–。这¿Uç‰Ä的特ç‚ÒŽ˜¯é€æ°”性非常好åQŒåŸºæœ¬å’Œæ™®é€šç‰Ä一æ øP¼Œè€Œä¸”手感也很柔èÊYåQŒæ…¢å›žå¼¹æ•ˆæžœä¹Ÿå¾ˆå¥½ï¼Œå¤åŽŸçŠ¶å†µä¹Ÿå¾ˆå‡åŒ€åQŒå¤§å®‰™ƒ½çŸ¥é“在我们原来的意识中认为所谓慢回弹之所以回å¼ÒŽ…¢çš„原因,是因为它开孔性差åQŒå­”与孔呈半闭的原因åQŒä»Žè€Œæ‰æœ‰äº†é‚£ç§æ…¢æ…¢å¤åŽŸçš„状态。现在我们才明白åQŒå…¶å®žå®ƒæ˜¯æˆ‘们的误解ã€?br /><br /><span style="font-size:14px;color:#64451d;"> </span><span style="color:#333333;"><strong class="faqe"><span style="font-size:14px;color:#64451d;">现在的块泡慢回弹是一个完全透气¾l“构规律åQŒæ‰‹æ„ŸæŸ”软,特别是抗压羃能力强,˜q™ç§æ…¢å›žå¼ÒŽ“v¾l‰|‰æ˜¯å½“今最理想‹¹ïL‰Ä。一个完全透气¾l늚„优点åQŒå®ƒå……分开孔链与链之间¾|‘络状支架抗衡能力明昑֜°å¾—到了增强,˜q™æ ·çš„äñ”品无论是不是需要压¾~©åŒ…装,它的安全¾pÀL•°ž®Þq›¸å½“的得到了提高,有了˜q™æ ·çš„优质äñ”品,那么åœ?/span><a href="//www.wopnyc.com.cn/job/" target="_blank"><span style="font-size:14px;color:#64451d;">外èåN</span></a><span style="font-size:14px;color:#64451d;">˜q™æ–¹é¢æˆ‘们就减少了很多压力和担心。所以以我个人的观点åQŒåƒ˜q™ç§å—æˆö慢回å¼ÒŽ“v¾lµäñ”品才是我们当前所˜q½æ±‚çš„äñ”品ã€?/span></strong></span><br /><br /><strong class="faqe"><span style="font-size:14px;color:#337fe5;"><br /><span style="font-size:12px;"><em> æœ¬æ–‡ä½œè€…:虞佩峎ͼŒå—通协大æ“v¾l늧‘技有限公司技术开发部ä¸ÖM“QåQŒPU聚义å ?08ž®†æˆå‘˜ã€èšæ°¨é…¯æ™®é€šç‰Ä、慢回弹实战技术培训班授课老师。从事æ“v¾lµå‘æ³?0多年åQŒå…ˆåŽåœ¨ã€Šèšæ°¨é…¯ã€‹æ‚志、学术会议、PU聚义堂网½{‰å‘表数十篇慢回å¼ÒŽ“v¾lµå®žæˆ˜æŠ€æœ¯æ–‡ç« ã€‚其中《降低慢回弹‹¹ïL‰Ä成本的一条技术途径》荣èŽäh”¹é©å¼€æ”?0òq´ä¼˜¿U€å­¦æœ¯æˆæžœä¸€½{‰å¥–ã€?擅长åQšæ“…长慢回弹块æˆö、普通æ“v¾l늠”½I¶ã€å¼€å‘与生äñ”ã€?/em></span></span></strong> </p></div> </td></tr></table> </td> </tr> <tr><td height="15" align="center"></td></tr> <tr><td height="5"></td></tr> <tr><td height="15" ></td></tr> <tr><td height="15"></td></tr> <tr> <td height="22" class="gray_999999"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr align="left"> <td width="1%"></td> <td width="42%">分类åQ?a target='_blank' href=/publog/blog_all.asp?type=3>软æˆö应用</a></td> <td width="21%"></td> <td width="17%">评论åQ?font class="red_2"></font>‹Æ?/td> <td width="19%">‹¹è§ˆåQ?font class="red_2"></font>‹Æ?/td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="22" class="gray_999999"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr align="left"> <td width="1%"></td> <td width="42%">关键词:<a href=/publog/blog_search.asp?type=1&KeyWord=%BF%E9%C5%DD target=_blank><u>块æˆö</U></a> <a href=/publog/blog_search.asp?type=1&KeyWord=%C2%FD%BB%D8%B5%AF target=_blank><u>慢回å¼?/U></a> <a href=/publog/blog_search.asp?type=1&KeyWord=%BA%A3%C3%E0 target=_blank><u>‹¹ïL‰Ä</U></a> </td> <td width="7%"></td> <td width="50%" colspan="2"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="22" class="gray_999999"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr align="left"> <td><div class="bdsharebuttonbox" style="width:500px; margin-left:160px;"><a href="#" class="bds_more" data-cmd="more">分äín刎ͼš</a><a href="#" class="bds_qzone" data-cmd="qzone" title="分äín到QQ½Iºé—´">QQ½Iºé—´</a><a href="#" class="bds_weixin" data-cmd="weixin" title="分äín到微ä¿?>微信</a><a href="#" class="bds_tsina" data-cmd="tsina" title="分äín到新‹¹ªå¾®å?>新浪微博</a><a href="#" class="bds_tqq" data-cmd="tqq" title="分äín到腾讯微å?>腾讯微博</a><a href="#" class="bds_renren" data-cmd="renren" title="分äínåˆîCh人网">äºÞZh¾|?/a></div> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="5"></td> </tr> </table> </td></tr> </table> </td> </tr> </table> <table width="742" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td height="10"></td> </tr> </table> <table width="742" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td class="solid-rw"> <table width="742" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td height="32" class="center_bg"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="41" align="center"><img src="/homes/images3/tiezinew.gif" align="absmiddle"></td> <td width="590" class="title" align="left">相关博文</td> <td width="111" style="font-family:'宋体';"><a href="/homes/blogs.asp?id=70207" class="link3">查看所有博æ–?/a></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr><td height="50" valign="top" > <table width="97%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left"> <tr> <td height="8"></td> </tr> <tr> <td height="50" valign="top" align="left" width="95%"></td> </tr> <tr> <td height="5"></td> </tr> </table> </td></tr> </table> </td> </tr> </table> <table width="742" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td height="10"></td> </tr> </table> <table width="742" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td class="solid-rw"> <table width="742" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td height="32" class="center_bg"> <table width="742" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="41" align="center"><img src="/homes/images/zhuanlan.jpg" height="20" align="absmiddle"></td> <td width="590" class="title" align="left">博文评论</td> <td width="111"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr><td height="50" align="center"> <table width="742" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td height="8"></td> </tr> </table> </td> <td width="10"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td></tr></table> </td><td width="9" class="right_bg1"></td></tr> <table width="990" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"> <tr><td width="9" class="left_bg1"></td><td height="8"></td><td width="9" class="right_bg1"></td></tr> <tr> <td width="9" class="left_bg1"></td> <td align="center" width="972"></td> <td width="9" class="right_bg1"></td> </tr> </table> </table> <table width="990" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="bottom_bg"> <tr> <td height="15" ></td> </tr> <tr> <tr> <td height="1" ></td> </tr> <tr> <td height="30" align="center" class="infor_gray"> <table width="600" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td align="center"><a href="/about.asp" class="link1" target="_blank">关于我们</a></td> <td align="center" class="infor_gray">|</td> <td align="center"><a href="/lxwm.asp" class="link1" target="_blank">联系我们</a></td> <td align="center" class="infor_gray">|</td> <td align="center"><a href="/news.asp" class="link1" target="_blank">¾|‘站动æ€?/a></td> <td align="center" class="infor_gray">|</td> <td align="center"><a href="/guanggao.asp" class="link1" target="_blank">òq¿å‘Šåˆä½œ</a></td> <td align="center" class="infor_gray">|</td> <td align="center"><a href="/sitemap.asp" target="_blank" class="link1">¾|‘ç«™å¯ÆDˆª</a></td> <td align="center" class="infor_gray">|</td> <td align="center"><a href="/helplist.asp" class="link1" target="_blank">帮助中心</a></td> <td align="center" class="infor_gray">|</td> <td align="center"><a href="/jy_expert.asp" class="link1" target="_blank">聚义å ?08ž®?/a></td> <td align="center" class="infor_gray">|</td> <td align="center"><a href="#top" class="link1">Top</a></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="1"></td> </tr> <tr> <td align="center" valign="top" class="line_height_16_333" style="line-height:150%; "> <span class="line_height_16_333" style="line-height:150%; ">客服电话åQ?515-85457789  æ‰‹æœºåQ?3921836264</span>  å®¢æœé‚®äšgåQ?295106253@qq.com <br> 在线服务 QQåQ?295106253  åœ°å€åQšæ±Ÿè‹çœä¸œå°å¸‚三灶大è¡?9å? <br> Copyright@2005-2014 138pu.com All Rights Reserved     <a target="_blank">苏ICPå¤?4051972å?/a></td> </tr> <tr align="center"> <td height="10" align="center" >  </td> </tr> <tr> <td height="8"></td> </tr> </table> <div id="login" style="width:380px"> </div> <div id="login1" style="width:380px"> <table width="380" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="344" height="28" bgcolor="#DDA43B" class="white_title" align="left"> <strong class="faqe">PU½Iºé—´ç™Õd½•</strong></td> <td width="32" bgcolor="#DDA43B"><a href="javascript:close1();"><img src="/homes/images/xx.jpg" width="15" height="13" border="0"></a></td> </tr> <tr> <td height="8" colspan="2" bgcolor="#FBF2DD"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" bgcolor="#FBF2DD"><table width="70%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <form name="myform" method="post" action="/space/login.asp?flag=bbs" onSubmit="return userlogin(this);"> <input type="hidden" name="Action" value="Login"> <input type="hidden" name="returnurl" id="returnurl" value=""> <tr> <td height="30" class="black_title" align="left">误‚¾“入您的用户名和密ç ?/td> </tr> <tr> <td height="30" align="left"><span class="black_title">ç”?æˆ?名:</span> <label> <input name="memberSignName" type="text" maxlength="20" style="width:150px;"> </label></td> </tr> <tr> <td height="30" align="left"><span class="black_title">密  码:</span> <label> <input name="memberPassword" type="password" style="width:150px;" maxlength="20"> </label></td> </tr> <tr> <td height="30" align="left">请在输入框内åQ?font color="ff6500">输入双™¾¹çš„æ•°å­?/font></td> </tr> <tr> <td height="40" class="black_title" align="left">éª?è¯?码: <input name="verifycode" type="text" size="4" tabIndex="3" style="height:20px;" onClick="document.getElementById('Code').src='/manager/Include/getcode.asp'">  <span id="code"></span><img src="/manager/Include/getcode.asp" height="14" alt="验证ç ?看不清楚?è¯ïL‚¹å‡Õdˆ·æ–°éªŒè¯ç " id="Code" style="cursor : pointer;" onClick="this.src='/manager/Include/getcode.asp'"></td> </tr> <tr> <td height="30" align="center"> <input name="image" type="image" onClick="gotoLogin()" style="width:45px; height:19px;border:none" src="/homes/images/dl.gif" align="absmiddle">  <a href="//www.wopnyc.com.cn/" title="Çຣ¿ìÈý¿ª½±Çຣһ¶¨Å£">Çຣ¿ìÈý¿ª½±Çຣһ¶¨Å£</a> <a href="/reg/reg.asp" target="_blank" class="link10_333333_13px">免费注册</a></td> </tr></form> </table></td> </tr> <tr> <td height="8" colspan="2" bgcolor="#FBF2DD"></td> </tr> </table> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>