ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> Çຣʡ¿ìÈý×ßÊÆͼ²éѯ:提高火焰复合¾l늲˜æŽ¥ç‰¢åº¦çš„理论探讨与实践_学习再学习_中国PU聚义å ?/title> <meta name="description" content="Çຣʡ¿ìÈý×ßÊÆͼ²éѯ: 本篇ä¸ø™šä¹‰å ‚108ž®†é©¬å®åˆ©åŽŸåˆ›åQŒè{载必™åÖM¸Žèšä¹‰å ‚取得联¾p»ï¼Œòq¶æ ‡æ˜Žæ–‡ç« å‡ºå¤„!˜qè€…å¿…½IӞ¼ä¸€ã€é—®é¢˜çš„提出 市场上供应的‹¹ïL‰ÄåQŒæœ‰ç›¸å½“一部分是用来做复合材料的。用于复合的面料有各¿Uå¸ƒåŒ¹ï¼Œæ¯›æ¯¡åQŒçº¸å¼ ç­‰ã€‚复合的æ–?.."> <meta name="keywords" content="Çຣʡ¿ìÈý×ßÊÆͼ²éѯ," /> <STYLE> #login1{ position: relative; display: none; top: 20px; left: 30px; text-align: center; z-index: 1; } #login1 iframe{display:none;_display:block;position:absolute;top:0;left:0px;z-index:-1;filter:mask();width:380px;height:180px;} .f401 img{ max-width: 700px; height:auto; }; </STYLE> <link href="../../homes/css/css-homes2.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link rel="canonical" href="//www.wopnyc.com.cn/blogs/202002/2020020875785.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <table width="990" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"> <tr> <td height="5"></td> </tr> </table><table width="990" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" background="../../homes/images/daohang.gif" align="center"> <tr> <td width="260" align="center" height="37"></td> <td width="750" valign="middle" > <table border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" > <tr> <td width="593" height="30" align="right" class="infor_gray"> <table width="100%" border="0" align="right" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="70" align="center"></td> <td align="center" class="baise" width="8">|</td> <td width="40" align="center"></td> <td align="center" class="baise" width="8">|</td> <td width="60" align="center"><a href="/jy_index.asp" class="link38" target="_blank">聚义åŽ?/a></td> <td align="center" class="baise" width="8">|</td> <td width="40" align="center"><a href="/publog/index.asp" class="link38" target="_blank">博客</a></td> <td align="center" class="baise" width="8">|</td> <td width="70" align="center"><a href="/service/index.asp" class="link38" target="_blank">技术服åŠ?/a></td> <td align="center" class="baise" width="8">|</td> <td width="70" align="center"><a href="/job" class="link38" target="_blank">人才招聘</a></td> <td align="center" class="baise" width="8">|</td> <td width="60" align="center"><a href="/jyh/index.asp" class="link38" target="_blank">聚友ä¼?/a></td> <td align="center" class="baise" width="8">|</td> <td width="60" align="center"><a href="/pxb/index.asp" class="link38" target="_blank">培训ç?/a></td> </tr> </table> </td> <td width="144" align="right"> <table width="85%" border="0" align="right" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td align="left" class="baise_12px"></td><td width="6"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table></td> </tr> </table> <table width="990" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"> <tr> <td height="2"></td> </tr> </table> <table width="990" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" class="top_bg"> <tr> <td align="center" height="116" valign="middle"> <table width="990" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" > <tr> <td width="100"></td> <td height="40" class="styletitle" valign="bottom" align="left">学习再学习——马宏利½Iºé—´</td> <td></td> </tr> <tr> <td width="100"></td> <td height="30" style="font-family:'新宋ä½?" align="left" class="style_14">个äh主页åQ?span id=txtCode>//www.wopnyc.com.cn/homes/index.asp?id=3415</span>  >>  <a href="#" class="link2" onclick="copyCode('txtCode');return false;">复制推广</a></td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td align="center" height="24"> <table width="990" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left"> <tr> <td width="20"></td> <td background="/homes/images3/topdaohanback2.gif" width="73" height="26" align="center"><a href="/homes/index.asp?id=3415" class="link10">é¦?™å?/a></td> <td width="12"></td> <td background="/homes/images3/topdaohanback2.gif" width="73" height="26" align="center"><a href="/homes/shuoshuo.asp?id=3415" class="link10">PU说说</a></td> <td width="12"></td> <td background="/homes/images3/topdaohanback1.gif" width="73" height="26" align="center"><a href="/homes/blogs.asp?id=3415" class="link10">PU博文</a></td> <td width="12"></td> <td background="/homes/images3/topdaohanback2.gif" width="73" height="26" align="center"><a href="/homes/schools.asp?id=3415" class="link10">PU聚义åŽ?/a></td> <td width="12"></td> <td background="/homes/images3/topdaohanback2.gif" width="73" height="26" align="center"><a href="/homes/xc.asp?id=3415" class="link10">PU相册</a></td> <td width="12"></td> <td background="/homes/images2/topdaohanback2.gif" width="73" height="26" align="center"><a href="/homes/lyb.asp?id=3415" class="link10">留言æ?/a></td> <td width="12"></td> <td background="/homes/images3/topdaohanback2.gif" width="73" height="26" align="center"><a href="/homes/personziliao.asp?id=3415" class="link10">个äh资料</a></td> <td align="right"><a href="/space/shezhi-fengge.asp" target="_blank" class="link9">装扮½Iºé—´</a> | <a href="/space/blog_post.asp" target="_blank" class="link9">发表博文</a> | <a href="/space/school_post.asp" target="_blank" class="link9">提问/发脓</a> | <a href="/space/xc_upload.asp" target="_blank" class="link9">上传囄¡‰‡</a></td> <td width="40"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td align="center" height="18"></td> </tr> </table> <table width="990" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"> <tr> <td width="9" class="left_bg1"></td> <td valign="top"> <table width="972" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="10"></td> <td width="200" height="500" valign="top"> <table width="200" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td class="solid-rw"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td height="32" class="left_bg"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="40" align="center"><img src="/homes/images3/renwukatong.gif" align="absmiddle"></td> <td class="title">个äh资料</td> <td width="50" style="font-family:'宋体';"><a href="/homes/personziliao.asp?id=3415" class="link3">更多>></a> </tr> </table> </td> </tr> <tr><td height="200" valign="top" align="center"> </td></tr> </table> </td> </tr> <tr><td height="10"></td></tr> <tr> <td class="solid-rw"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td height="32" class="left_bg"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="40" align="center"><img src="/homes/images3/tiezinew.gif" align="absmiddle"></td> <td class="title">最新博æ–?/td> <td width="50" style="font-family:'宋体';"><a href="/homes/blogs.asp?id=3415" class="link3">更多>></a></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr><td height="40" valign="top" align="left"> </td></tr> </table> </td> </tr> <tr><td height="10"></td></tr> <tr> <td class="solid-rw"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td height="32" class="left_bg"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="40" align="center"><img src="/homes/images3/laifang.gif" align="absmiddle" width="20"></td> <td class="title">最˜q‘来è®?/td> <td width="50" ></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr><td height="200" valign="top" align="center"> </td></tr> </table> </td> </tr> <tr><td height="10"></td></tr> </table> </td> <td width="10"></td> <td width="742" valign="top" align="center"> <table width="742" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td class="solid-rw"> <table width="742" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td height="32" class="center_bg"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="56" align="center"><img src=/homes/images/yuanchuang.gif border=0></td> <td width="567" align="left"><span class="title">提高火焰复合¾l늲˜æŽ¥ç‰¢åº¦çš„理论探讨与实è·?/span>   <font color=#999999>(2020/2/8 9:22:42)</font></td> <td width="119" style="font-family:'宋体';"><img src="/space/images/zhuanlan.jpg" align="absmiddle"> <a href="/space/blog_post.asp" class="link3">发表博文</a></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr><td height="" valign="top" align="center"> <table width="98%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left"> <tr> <td height="8"></td> </tr> <tr><td align="center" height="100" valign="top"> <table width="99%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"> <tr><td class=red_2 align=left></td></tr> <tr> <td align="left"> <table width="98%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"> <tr> <td class="style_14_666666"> <div class="f401" id="f401"><p><strong class="faqe"><span style="font-size:14px;"><strong class="faqe"><span style="font-size:14px;color:#e53333;"> 本篇ä¸ø™šä¹‰å ‚108ž®†é©¬å®åˆ©åŽŸåˆ›<span class="faqe">åQ?/span>转蝲必须与聚义堂取得联系<span class="faqe">åQ?/span>òq¶æ ‡æ˜Žæ–‡ç« å‡ºå¤„!˜qè€…å¿…½IӞ¼</span></strong></span><br /><br />  <span style="font-size:14px;color:#003399;">一ã€?/span><span style="font-size:14px;color:#003399;">问题的提å‡?</span></strong></p><p><br />  å¸‚场上供应的‹¹ïL‰ÄåQŒæœ‰ç›¸å½“一部分是用来做复合材料的。用于复合的面料有各¿Uå¸ƒåŒ¹ï¼Œæ¯›æ¯¡åQŒçº¸å¼ ç­‰ã€‚复合的方式有胶水复合和火焰复合ã€?</p><p><br />  èƒ¶æ°´å¤åˆçŽ¯å¢ƒå‹å¥½åQŒæ“v¾lµåŽšåº¦æŸå¤±å°‘åQŒåªè¦é€‰æ‹©è´¨é‡å¥½çš„胶水åQŒå¤åˆç‰¢åº¦å¾ˆå®ÒŽ˜“辑ֈ°è¦æ±‚。但胶水复合也有å¼Þq‚¹åQšä¸€æ˜¯æ•ˆçŽ‡ä½ŽåQ›äºŒæ˜¯èƒ¶æ°´é»åº¦æ˜“受温度媄响,涂布˜q‡ç¨‹ä¸­æœ‰è–„厚不均匀的情况,因而成品手感在整体上有厚此薄彼之嫌。笔者对胶水复合认识不èƒöåQŒåœ¨æ­¤ä¸å¤šæž‰è°ˆã€?</p><p><br />  ç«ç„°å¤åˆæ•ˆçŽ‡é«˜ï¼Œå¤åˆå‡ºçš„产品均一性好åQŒèƒ½æžå¥½çš„体现出所选面料的特征åQŒå› è€Œç”¨é‡æ¯”较大ã€?</p><p><br />  å½“前åQ?strong><span style="color:#9933e5;">火焰复合¾lµå­˜åœ¨çš„问题</span><span style="color:#9933e5;">是:</span>1ã€?/strong>‹¹ïL‰Ä在复合过½E‹ä¸­åŽšåº¦æŸå¤±å¤§ï¼›<strong class="faqe">2ã€?/strong>复合˜q‡ç¨‹å‘烟量大åQŒå·¥ä½œåœºæ‰€çŽ¯å¢ƒè¾ƒå·®åQ?strong>3ã€?/strong>复合牢度不够åQŒåª„响下一道工序的制版、剪裁、加工,最¾lˆåª„响äñ”品质量ã€?</p><p><br />  ç«ç„°å¤åˆæ˜¯è¿™æ ·ä¸€ä¸ªè¿‡½E‹ï¼Œž®±æ˜¯åˆ©ç”¨å¤©ç„¶æ°”燃烧后的高温,把æ“v¾lµè¡¨é¢çž¬é—´ç†”化,åÏx—¶è¦†ä¸Šé¢æ–™åQŒç„¶åŽä¸€èµ¯‚¿‡åŽ‹è¾ŠåQŒè„“合好的复合物¼›Õd¼€åŽ‹è¾ŠåŽï¼Œç†”化的æ“v¾lµå¿«é€Ÿå‡å›ºï¼Œä¸Žé¢æ–™ç´§å¯†çš„¾_˜ç»“在一赗÷€?</p><p><br />  ½W”者的许多客户¾l™å¤–贸公司提供火焰复合ç‰ÄåQŒè¿™äº›ç‰Ä或多或少存在上述问题åQŒå› è€Œå®¢æˆähŠ±æ€¨æ“v¾lµè€—损大、牢度不够,操作员工抱怨èžR间工作环境不好是常有的事。äؓ此,½W”者在˜q™æ–¹é¢åšäº†ä¸€äº›æŽ¢è®¨ä¸Žå®žè·µåQŒåˆ†äº«å¦‚下ã€?</p><p><strong class="faqe"><span style="font-size:14px;"><br />  <span style="color:#003399;">二ã€?/span></span><span style="font-size:14px;"><span style="color:#003399;">原因分析</span> </span></strong></p><p><br /><strong class="faqe">  1、æ“v¾lµä¸é˜È‡ƒåQŒæ°§æŒ‡æ•°ä½Žï¼Œå®ÒŽ˜“燃烧ã€?</strong></p><p><br />  çŽ°åœ¨å¸‚面上用于复合的‹¹ïL‰ÄåQŒæœ‰åœ†æˆöåQŒä¹Ÿæœ‰åã^泡;密度大约12-30DåQŒåŸºæœ¬æ— é˜È‡ƒè¦æ±‚ã€?</p><p><br />  ‹¹ïL‰Ä密度低,¾lç»œä¹‹é—´½Iºéš™å¤§ï¼Œæ°§æŒ‡æ•îC½ŽåQŒæ“v¾lµå¾ˆå®ÒŽ˜“被点燃。燃烧速度快,‹¹ïL‰Ä厚度损失不可避免。而过快的燃烧使æ“v¾lµè¡¨é¢ç†”融的同时也会产生部分焦化åQŒç„¦åŒ–会生成ž®‘量¼„›_Œ–膜,˜q™äº›¼„›_Œ–膜媄响了熔融的æ“v¾lµèƒ¶æ°´ä¸Žé¢æ–™å¯†åˆ‡æŽ¥è§¦åQŒåª„响了¾_˜æŽ¥ç‰¢åº¦ã€?</p><p><br />  <strong class="faqe">2、外加填料对<a target="_blank">¾_˜æŽ¥ç‰¢åº¦</a>的媄å“?</strong></p><p>  å¦‚æžœ¿U°æ“v¾lµé‡Œçš„聚合物为“肉”,¾_‰ä½“填料为“毛”,那么æ·ÕdŠ ¾_‰ä½“˜q›åŽ»åŽï¼Œâ€œè‚‰â€çš„比例ž®Þq›¸å¯¹å‡ž®‘了。粉体越多,肉就­‘Šå°‘åQŒæ“v¾lµå°±­‘Šç»ä¸ä½ç«çƒ§ã€‚而同æ—Óž¼ŒåŠ è¿›åŽÈš„¾_‰ï¼Œ˜q˜èƒ½è“„热åQŒå°±åƒç«çƒ§è¿‡çš„石å¤ß_¼Œå³ä‹É已经¼›Õd¼€ç«æºåQŒä½†å®ƒä¾æ—§èƒ½çƒ­å¥½é•¿æ—¶é—?农村出来的ähåQŒå¦‚果在晴朗的夏天晚ä¸?坐过白天被太é˜Ïxš´æ™’的矛_¤´ž®Þpƒ½ç†è§£)。这两种因素叠加在一èµøP¼Œž®×ƒ¼šä½¿ç²‰ä½“的温度陡升åQŒä¸€æ˜¯ç²‰ä½“游¼›ÖMºŽ‹¹ïL‰Ä¾lç»œå¤–,二是表面¼„›_Œ–成膜åQŒä»Žè€Œåª„响æ“v¾lµä¸Žé¢æ–™çš„粘接效果ã€?</p><p><br />  <strong class="faqe">3、选用的火焰复合剂质量差,选用的助剂不妥,对复合牢度没补益ã€?/strong> </p><p><br />  å¸‚面上火焰复合剂¿Uç±»ä¸å°‘åQŒä½†å¤§å¤šæ•°éƒ½æ˜¯ç”±ž®‘量反应型磷酔R…¯<a target="_blank">é˜È‡ƒå‰?/a>和大量的低含¼‚—÷€æ·»åŠ åž‹é˜È‡ƒå‰‚的复配物,有的可能æŽÞZ¸€ç‚ÒŽ‰€è°“的增黏剂,˜q™æ ·çš„火焰复合剂加入‹¹ïL‰ÄåQŒé‡ç«ç„°ç›´å†’黑烟åQŒæ—¢èµ·ä¸åˆ°å¢žåŠ å¤åˆç‰¢åº¦çš„作用åQŒè¿˜é€ æˆå·¥ä½œçŽ¯å¢ƒçš„污染。另外,有些厂家为降低成本,选用普通硅油发复合¾lµï¼Œçœäº†æˆæœ¬åQŒå´é™ä½Žäº†è´¨é‡ï¼Œå¾—不偿失ã€?</p><p><br />  <strong class="faqe"><span style="font-size:14px;color:#003399;">三ã€?/span><span style="font-size:14px;color:#003399;">改善措施 </span></strong></p><p><br />  é‰´äºŽå¸‚场需求与成本制约åQŒéš¾ä»¥æ”¹å˜æ“v¾lµå¯†åº¦ï¼Œä¹Ÿä¸å¯èƒ½ä¸åŠ å¡«æ–™ç”¨ä»¥é™ä½Žäº§å“æˆæœ¬åQŒå› æ­¤ï¼Œæƒ³é€šè¿‡æé«˜å¯†åº¦å’ŒåŽ»æŽ‰å¡«æ–™æ¥æé«˜å¤åˆ¾l늲˜æŽ¥ç‰¢åº¦çš„æ–ÒŽ³•æ˜¯è¡Œä¸é€šçš„åQŒé‚£ž®Þp¦åœ¨å‘泡配方和火焰复合剂的选用上做文章ã€?</p><p><br /><strong class="faqe"><span style="color:#cc33e5;"> <span style="color:#9933e5;"> 1、用é˜È‡ƒ¼‹…æÑa替代普通硅油,以增加æ“v¾l늚„éš„¡‡ƒ¾pÀL•°åQŒå°½é‡ä‹É‹¹ïL‰Ä只熔融,不燃烧ã€?</span></span></strong></p><p><br /><span style="color:#cc33e5;"><span style="color:#9933e5;"> </span></span><strong class="faqe"><span style="color:#cc33e5;"><span style="color:#9933e5;"> 2、添åŠ?-4份高效阻燃剂åQŒä‹É‹¹ïL‰Ä½Eæœ‰é˜È‡ƒ¾l‰|€§èƒ½åQŒå¢žåŠ æ°§æŒ‡æ•°åQŒæé«˜éš¾ç‡ƒç¨‹åº¦ï¼Œå‡å°‘‹¹ïL‰Ä表面¼„›_Œ–物生成ã€?</span></span></strong></p><p><br /><span style="color:#e53333;"><span style="color:#9933e5;"> <strong class="faqe"><span style="color:#9933e5;"> 3、开发和选用高质量的火焰复合剂,满èƒö火焰复合¾l늚„加工工艺ã€?/span></strong></span><br /><br /><strong class="faqe"><br />  </strong></span><strong class="faqe"><span style="color:#e53333;">在这斚w¢åQŒç¬”者做了大量的工作åQ?/span><span style="color:#e53333;">研发出火焰复合剂WM-635åQŒç»ž®è¯•ã€ä¸­è¯•ã€ä¾›åº”客户上机生产,均取得了满意的效果ã€?</span></strong></p><p><br /><br /> <span style="color:#e56600;"> </span><span style="font-size:16px;"><strong class="faqe"><em><u><span style="color:#e56600;">˜q™é‡Œåˆ†äín一下笔者的开发思èµ\åQŒæœŸæœ›å¯¹åŒè¡Œæœ‰æ‰€å¯ç¤ºã€?</span></u></em></strong></span></p><p><br />  å‰é¢å·²è¿°åQŒç«ç„°å¤åˆç‰Ä普遍密度低,å‡ÞZºŽæˆæœ¬è€ƒè™‘åQŒç²‰ä½“不得不加。虽然可以借助其他助剂åQˆè­¬å¦‚用é˜È‡ƒ¼‹…æÑa、加é˜È‡ƒå‰‚ç­‰åQ‰æ”¹å–„复合牢度,但这些助剂都没有把粉体纳入到‹¹ïL‰Ä体系中的功能åQŒå› æ­¤ï¼Œå¯¹ç²‰ä½“进行处理,使之与æ“v¾lµå¾ˆå¥½çš„¾l“合成一体,是检验火焰复合剂有效性的标准ã€?</p><p><br /> <strong class="faqe"><span style="color:#9933e5;"> ä¸ºæ­¤åQŒç¬”者研发火焰复合剂æ—Óž¼Œé€‰ç”¨ææ–™çš„原则是åQšä¸€è¦èƒ½æé«˜‹¹ïL‰Ä的氧指数åQ?/span><span style="color:#9933e5;">二是能增加æ“v¾l늚„çŽÈ’ƒåŒ–温度;三是能对¾_‰ä½“表面˜q›è¡Œå¤„理åQŒä‹É之能与æ“v¾l‰|•´ä½“有机的¾l“合在一èµøP¼›å››æ˜¯æé«˜‹¹ïL‰Ä燃点åQŒå‡ž®‘æ“v¾l늇ƒçƒ§æŸå¤±ã€?</span></strong></p><p><br /><span style="color:#99bb00;">  </span><strong class="faqe"><span style="color:#99bb00;">åŸÞZºŽæ­¤ï¼Œ½W”者选用高效反应型磷物、高熔点酯、高效有æœø™¡¨é¢æ´»æ€§å‰‚½{‰äؓ主要原料åQŒå†è¾…以其它有机材料åQŒç»å¤æ‚的制备工艺制得火焰复合剂WM-635ã€?</span></strong></p><p><strong class="faqe"><span style="color:#cc33e5;"><span style="color:#99bb00;">  ¾lå®¢æˆ·ä¸Šæœºç”Ÿäº§å®žç”¨ï¼Œæœ¬å“æ˜„¡¤ºå‡ºå‡ ä¸ªç‰¹ç‚¹ï¼š</span></span></strong><br /><strong class="faqe"><span style="color:#99bb00;background-color:#ffffff;">  <span style="background-color:#ffffff;">â‘?/span></span></strong><span style="color:#99bb00;background-color:#ffffff;">用该品制备的‹¹ïL‰ÄåQŒåœ¨ä¸Žå„¿Ué¢æ–™è¿›è¡Œç«ç„°å¤åˆæ—¶åQŒå¯ä½¿æ“v¾lµè¡¨é¢å¿«é€Ÿç†”融成胶水åQŒä¸Žå¤åˆçš„面料均匀贴合åQŒè¿›è€Œéšå›_›ºåŒ–,使æ“v¾lµä¸Žé¢æ–™ç‰¢å›ºçš„粘接在一赗÷€?</span></p><p><span style="color:#99bb00;background-color:#ffffff;">  </span><strong class="faqe"><span style="color:#99bb00;background-color:#ffffff;">â‘?/span></strong><span style="color:#99bb00;background-color:#ffffff;">使用本品可改善æ“v¾l‰|ˆö孔结构,消除¾~˜äºŽå‘æˆö工艺不当造成的沙çœû|¼Œ¼„Žå­”åQŒå­”¾lä¸å‡åŒ€åQŒæé«˜æ“v¾lµå“è´¨ã€?</span></p><p><span style="color:#99bb00;background-color:#ffffff;">  </span><strong class="faqe"><span style="color:#99bb00;background-color:#ffffff;">â‘?/span></strong><span style="color:#99bb00;background-color:#ffffff;">加入适当量的本品åQŒå¯æŠ‘制‹¹ïL‰Ä烧芯åQŒå‡ž®‘色差ã€?</span></p><p><strong class="faqe"><span style="color:#99bb00;background-color:#ffffff;">  â‘?/span></strong><span style="color:#99bb00;background-color:#ffffff;">使用本品åQŒå¯å¢žåŠ ¾_‰ä½“用量åQŒé™ä½Žæ“v¾l‰|ˆæœ¬ã€?</span></p><p><strong class="faqe"><span style="color:#99bb00;background-color:#ffffff;">  â‘?/span></strong><span style="color:#99bb00;background-color:#ffffff;">使用本品åQŒå¤åˆè¿‡½E‹å‘烟量明显减少åQŒåšåˆ°çŽ¯å¢ƒå‹å¥½ï¼Œå—到操作员工的好评ã€?</span></p><p><span style="color:#99bb00;background-color:#ffffff;"> </span><strong class="faqe"><span style="color:#99bb00;background-color:#ffffff;"> â‘?/span></strong><span style="color:#99bb00;background-color:#ffffff;">使用本品åQŒå¯æé«˜‹¹ïL‰Ä力学性能ã€?</span></p><p><br /><em><strong class="faqe">  æœ‰å…³ç«ç„°å¤åˆæ–šw¢çš„论˜qîC¸å¤šï¼Œ½W”者不揣冒昧开个话题,‹Æ¢è¿ŽåŒä»äº¤æµè®¨è®ºåQŒä»¥¾U å·±åã€?<br /></strong></em><br /><span class="faqe"><strong class="faqe"><span style="font-size:12px;color:#337fe5;"><br />  本文作者:马宏åˆ?span>åQ?/span></span><span style="font-size:12px;color:#337fe5;">88òq´æ¯•ä¸šäºŽé’å²›¿U‘技大学òq?/span><span style="font-size:12px;color:#337fe5;">留校ä»ÀL•™<span class="faqe">åQ?/span></span></strong></span><span class="faqe"><strong class="faqe"><span style="font-size:12px;color:#337fe5;">从事聚æ°}酯材料研发ã€?7òq´å‰å¾€òq¿ä¸œ<span class="faqe">åQ?/span>从事有机¼‹?span>åQ?/span>印染助剂研发与生产ã€?4òq´è“v在广ä¸?span>åQ?/span>‹¹™æ±Ÿ <span class="faqe">åQ?/span>江苏从事慢回弹聚醚与开孔剂销售与技术服åŠ?span>åQ?/span>关于½Ž±æˆö慢回å¼?span>åQ?/span>‹¹æ°´¾U¿æ…¢å›žå¼¹<span class="faqe">åQ?/span>自由泡高回弹<span class="faqe">åQ?/span>模塑慢回å¼?span>åQ?/span>模塑高回å¼?span>åQ?/span>胀气ç‰Ä<span class="faqe">åQ?/span>垂直泡等产品生äñ”æ–šw¢çš„问题可与他联系<span class="faqe">åQ?/span>手机åøP¼š<span style="font-size:16px;"><span style="font-size:14px;">13687636150ã€?/span></span></span><br /><br /></strong><span style="font-size:14px;color:#006600;"><strong class="faqe">马宏利èÊY泡技术系列文章相关链接:<br /><a target="_blank"><span style="color:#64451d;">ã€?/span><span style="color:#64451d;">慢回å¼ÒŽ“v¾lµä¸è€åŽ‹¾~©çš„成因分析及实跉|Ž¢ç´¢ã€?/span></a><br /></strong><a target="_blank"><strong class="faqe"><span style="color:#000000;"><span style="color:#64451d;">ã€?/span></span><span style="color:#000000;"><span style="color:#64451d;">‹¹…谈慢回å¼ÒŽ“v¾lµåŞ成机理ã€?/span></span></strong></a></span><br /><a target="_blank"><span style="font-size:14px;">ã€?/span><span style="font-size:14px;">‹¹?/span><span style="font-size:14px;">谈慢回弹开孔剂ã€?/span></a><br /><a target="_blank"><span style="font-size:14px;">ã€?/span><span style="font-size:14px;">再谈慢回弹开孔剂ã€?/span></a><br /><a target="_blank"><span style="font-size:14px;">ã€?/span><span style="font-size:14px;">慢回å¼ÒŽ“v¾lµé…æ–¹ä¸­ž®æ–™çš„ä‹É用ã€?/span></a><br /><a target="_blank"><span style="font-size:14px;">ã€?/span><span style="font-size:14px;">慢回å¼ÒŽ“v¾lµé…æ–¹è®¾è®¡ç®€è®ºã€?/span></a><br /><a target="_blank"><span style="font-size:14px;">ã€?/span><span style="font-size:14px;">慢回å¼ÒŽ“v¾lµå‘泡设备与工艺杂谈ã€?/span></a><span style="font-size:14px;"> </span></span></p></div> </td></tr></table> </td> </tr> <tr><td height="15" align="center"></td></tr> <tr><td height="5"></td></tr> <tr><td height="15" ></td></tr> <tr><td height="15"></td></tr> <tr> <td height="22" class="gray_999999"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr align="left"> <td width="1%"></td> <td width="42%">分类åQ?a target='_blank' href=/publog/blog_all.asp?type=3>软æˆö应用</a></td> <td width="21%"></td> <td width="17%">评论åQ?font class="red_2"></font>‹Æ?/td> <td width="19%">‹¹è§ˆåQ?font class="red_2"></font>‹Æ?/td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="22" class="gray_999999"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr align="left"> <td width="1%"></td> <td width="42%">关键词:<a href=/publog/blog_search.asp?type=1&KeyWord=%E7%81%AB%E7%84%B0%E5%A4%8D%E5%90%88%E7%BB%B5 target=_blank><u>火焰复合¾l?/U></a> <a href=/publog/blog_search.asp?type=1&KeyWord=%E7%B2%98%E7%BB%93%E7%89%A2%E5%BA%A6 target=_blank><u>¾_˜ç»“牢度</U></a> </td> <td width="7%"></td> <td width="50%" colspan="2"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="22" class="gray_999999"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr align="left"> <td><div class="bdsharebuttonbox" style="width:500px; margin-left:160px;"><a href="#" class="bds_more" data-cmd="more">分äín刎ͼš</a><a href="#" class="bds_qzone" data-cmd="qzone" title="分äín到QQ½Iºé—´">QQ½Iºé—´</a><a href="#" class="bds_weixin" data-cmd="weixin" title="分äín到微ä¿?>微信</a><a href="#" class="bds_tsina" data-cmd="tsina" title="分äín到新‹¹ªå¾®å?>新浪微博</a><a href="#" class="bds_tqq" data-cmd="tqq" title="分äín到腾讯微å?>腾讯微博</a><a href="#" class="bds_renren" data-cmd="renren" title="分äínåˆîCh人网">äºÞZh¾|?/a></div> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="5"></td> </tr> </table> </td></tr> </table> </td> </tr> </table> <table width="742" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td height="10"></td> </tr> </table> <table width="742" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td class="solid-rw"> <table width="742" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td height="32" class="center_bg"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="41" align="center"><img src="/homes/images3/tiezinew.gif" align="absmiddle"></td> <td width="590" class="title" align="left">相关博文</td> <td width="111" style="font-family:'宋体';"><a href="/homes/blogs.asp?id=3415" class="link3">查看所有博æ–?/a></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr><td height="50" valign="top" > <table width="97%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left"> <tr> <td height="8"></td> </tr> <tr> <td height="50" valign="top" align="left" width="95%"></td> </tr> <tr> <td height="5"></td> </tr> </table> </td></tr> </table> </td> </tr> </table> <table width="742" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td height="10"></td> </tr> </table> <table width="742" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td class="solid-rw"> <table width="742" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td height="32" class="center_bg"> <table width="742" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="41" align="center"><img src="/homes/images/zhuanlan.jpg" height="20" align="absmiddle"></td> <td width="590" class="title" align="left">博文评论</td> <td width="111"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr><td height="50" align="center"> <table width="742" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td height="8"></td> </tr> </table> </td> <td width="10"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td></tr></table> </td><td width="9" class="right_bg1"></td></tr> <table width="990" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"> <tr><td width="9" class="left_bg1"></td><td height="8"></td><td width="9" class="right_bg1"></td></tr> <tr> <td width="9" class="left_bg1"></td> <td align="center" width="972"></td> <td width="9" class="right_bg1"></td> </tr> </table> </table> <table width="990" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="bottom_bg"> <tr> <td height="15" ></td> </tr> <tr> <tr> <td height="1" ></td> </tr> <tr> <td height="30" align="center" class="infor_gray"> <table width="600" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td align="center"><a href="/about.asp" class="link1" target="_blank">关于我们</a></td> <td align="center" class="infor_gray">|</td> <td align="center"><a href="/lxwm.asp" class="link1" target="_blank">联系我们</a></td> <td align="center" class="infor_gray">|</td> <td align="center"><a href="/news.asp" class="link1" target="_blank">¾|‘站动æ€?/a></td> <td align="center" class="infor_gray">|</td> <td align="center"><a href="/guanggao.asp" class="link1" target="_blank">òq¿å‘Šåˆä½œ</a></td> <td align="center" class="infor_gray">|</td> <td align="center"><a href="/sitemap.asp" target="_blank" class="link1">¾|‘ç«™å¯ÆDˆª</a></td> <td align="center" class="infor_gray">|</td> <td align="center"><a href="/helplist.asp" class="link1" target="_blank">帮助中心</a></td> <td align="center" class="infor_gray">|</td> <td align="center"><a href="/jy_expert.asp" class="link1" target="_blank">聚义å ?08ž®?/a></td> <td align="center" class="infor_gray">|</td> <td align="center"><a href="#top" class="link1">Top</a></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="1"></td> </tr> <tr> <td align="center" valign="top" class="line_height_16_333" style="line-height:150%; "> <span class="line_height_16_333" style="line-height:150%; ">客服电话åQ?515-85457789  æ‰‹æœºåQ?3921836264</span>  å®¢æœé‚®äšgåQ?295106253@qq.com <br> 在线服务 QQåQ?295106253  åœ°å€åQšæ±Ÿè‹çœä¸œå°å¸‚三灶大è¡?9å? <br> Copyright@2005-2014 138pu.com All Rights Reserved     <a target="_blank">苏ICPå¤?4051972å?/a></td> </tr> <tr align="center"> <td height="10" align="center" >  </td> </tr> <tr> <td height="8"></td> </tr> </table> <div id="login" style="width:380px"> </div> <div id="login1" style="width:380px"> <table width="380" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="344" height="28" bgcolor="#DDA43B" class="white_title" align="left"> <strong class="faqe">PU½Iºé—´ç™Õd½•</strong></td> <td width="32" bgcolor="#DDA43B"><a href="javascript:close1();"><img src="/homes/images/xx.jpg" width="15" height="13" border="0"></a></td> </tr> <tr> <td height="8" colspan="2" bgcolor="#FBF2DD"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" bgcolor="#FBF2DD"><table width="70%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <form name="myform" method="post" action="/space/login.asp?flag=bbs" onSubmit="return userlogin(this);"> <input type="hidden" name="Action" value="Login"> <input type="hidden" name="returnurl" id="returnurl" value=""> <tr> <td height="30" class="black_title" align="left">误‚¾“入您的用户名和密ç ?/td> </tr> <tr> <td height="30" align="left"><span class="black_title">ç”?æˆ?名:</span> <label> <input name="memberSignName" type="text" maxlength="20" style="width:150px;"> </label></td> </tr> <tr> <td height="30" align="left"><span class="black_title">密  码:</span> <label> <input name="memberPassword" type="password" style="width:150px;" maxlength="20"> </label></td> </tr> <tr> <td height="30" align="left">请在输入框内åQ?font color="ff6500">输入双™¾¹çš„æ•°å­?/font></td> </tr> <tr> <td height="40" class="black_title" align="left">éª?è¯?码: <input name="verifycode" type="text" size="4" tabIndex="3" style="height:20px;" onClick="document.getElementById('Code').src='/manager/Include/getcode.asp'">  <span id="code"></span><img src="/manager/Include/getcode.asp" height="14" alt="验证ç ?看不清楚?è¯ïL‚¹å‡Õdˆ·æ–°éªŒè¯ç " id="Code" style="cursor : pointer;" onClick="this.src='/manager/Include/getcode.asp'"></td> </tr> <tr> <td height="30" align="center"> <input name="image" type="image" onClick="gotoLogin()" style="width:45px; height:19px;border:none" src="/homes/images/dl.gif" align="absmiddle">  <a href="//www.wopnyc.com.cn/" title="Çຣ¿ìÈý¿ª½±Çຣһ¶¨Å£">Çຣ¿ìÈý¿ª½±Çຣһ¶¨Å£</a> <a href="/reg/reg.asp" target="_blank" class="link10_333333_13px">免费注册</a></td> </tr></form> </table></td> </tr> <tr> <td height="8" colspan="2" bgcolor="#FBF2DD"></td> </tr> </table> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>